Najdete nás

ZŠ Purkrabka - privat

Sportovně zábavné odpoledne – pátek 22. září

Nové hřiště oslaveno přátelským fotbalovým zápasem

IMG 5572

Poměrně rychle postavené hřiště, bleskově svolaný celoškolní happening na zahradě. A může se slavit!...
Necelá třicítka dospělých a podobný počet dětí se při pátečním odpoledni sešli na zahradě trochu se vydovádět na novém hřišti. Radostná atmosféra prodchnula celé setkání, zejména u dětí měly pozitivní ohlas „rozehřívací“ hry jako honěná s kolíčky nebo klasická „cukrkávalimonáda“ , do kterých se ochotně zapojovali i dospělí.

Vrcholem sportovně zábavného klání byl však bezpochyby fotbalový zápas čtyř smíšených družstev, který vybudil k touze po vítězství nejednoho malého i velkého účastníka. Počasí nám přálo, ale s nadcházejícím soumrakem teplota poklesla tak, že, přesun k ohništi byl nejen plánovaným, ale i milosrdným bodem programu. Končilo se za tmy s pocitem vydařeného společného setkání…

Poděkování patří Olze a Filipovi Šebkovým za organizaci zápasu a Klubu rodičů za zajištění občerstvení.

 IMG 5593