Najdete nás

ZŠ Purkrabka - privat

Pour féliciter 2020

PF2020
  
Děkujeme za vše, co přinesl rok 2019. Přejeme, ať je požehnaný také nový rok 2020.
Ať je naplněn světlem poznání, které přináší svobodu vnější i vnitřní.
 
 
Tým Purkrabky