Najdete nás

ZŠ Purkrabka - privat

AKTUALIZACE 22.4. - zápis do 1. třídy

2001 DOD

 

Upravujeme organizaci zápisů z důvodu mimořádného opatření vlády.

AKTUALIZACE K 22.4. 2020

 

K 20.4. jsme obdrželi 28 přihlášek k zápisu do budoucí první třídy. Všem zájemcům děkujeme.

Uchazečům bude pro účely přijímacího řízení a zveřejnění výsledků přiřazeno a emailem sděleno vylosované číslo. Důvodem je zachování anonymity a ochrana osobních údajů.

 

ZÁPISY V NOUZOVÉM STAVU

Proces přijímání dětí bude letos odlišný od předchozích let. Musíme se přizpůsobit aktuálním podmínkám i interním možnostem. Standardně jsme vázáni zákonnou povinností zorganizovat zápisy do 30. 4. a zároveň musíme respektovat mimořádná opatření vlády platná pro nouzový stav do stejného data, mezi která patří zákaz osobní přítomnosti dětí na zápise a zákaz sdružování osob nad rámec skupiny 2 lidí. Původně jsme zvažovali možnost videohovoru s každou rodinou na základě předem vyplněného dotazníku. Při současné zkušenosti s online výukou a vedení týmových porad na dálku, která nám jasně ukazuje, že videohovor plně nenahradí osobní setkání a může být komplikován či zkreslen technickými i jinými nedostatky, jsme se rozhodli rozvinout plánovaný dotazník a dle něj vyhodnotit soulad vašich očekávání s naší nabídkou a neorganizovat 28 videohovorů. Věříme, že rozvinutý dotazník s otázkami obvyklými u osobních pohovorů je v této mimořádné situaci zcela adekvátní alternativou. Dotazník zašleme zájemcům nejpozději 23. dubna se všemi potřebnými informacemi.

Z výše uvedených důvodů a v souladu s mimořádným opatřením MŠMT poupravujeme před zápisy (k dnešnímu dni 22.4.) i naše obvyklá kritéria výběru na tato:

 

KRITÉRIA VÝBĚRU

  1. Dosažení 6 let do 31.8. 2020
  2. Sourozenec ve škole, sourozenec absolvent Purkrabky
  3. Soulad rodiny na základě dotazníků – očekávání rodiny vs. nabídka školy (výsledný soulad v procentuálním vyjádření)
  4. Kapacita max. 16 dětí
  5. Losování – v krajním případě při stejném celkovém výsledku

 

PROCES ROZHODOVÁNÍ

Kritéria bude posuzovat pětičlenná komise ve složení ředitel školy, zástupce ředitele, zástupce zřizovatele, pedagog budoucí první třídy a pedagog jiné třídy. Všichni zúčastnění rozhodují se stejným hlasem. V případě nerozhodné diskuze rozhoduje ředitel jako statutární zástupce školy, který vydává rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte ke vzdělávání a podepisuje Smlouvu o poskytování vzdělávání.

 

VÝSLEDKY ZÁPISU

Výsledky přijímacího řízení budou známy nejpozději 12. 5. 2020 a zveřejněny na našem webu (zveřejněna budou přiřazená čísla přijatých uchazečů). Nepřijaté uchazeče budeme informovat písemně doporučeným dopisem, který bude odeslán nejpozději 19. 5. 2020.

 

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ                                                

Konečným krokem celého procesu u přijatých dětí je podepsání Smlouvy o poskytování vzdělávání. Termíny podepsání smlouvy budou dohodnuty individuálně.

Na osobní schůzku prosím vezměte:

• rodný list dítěte
• občanský průkaz zákonného zástupce

 

PANÍ UČITELKA BUDOUCÍ 1. TŘÍDY

Jsme rádi, že Vám můžeme představit třídní učitelku budoucích prvňáčků paní Evu Dvořákovou. Vítáme Evu v našem týmu a těšíme se na spolupráci. Rozhovor s Evou si můžete přečíst zde.

Schůzka s rodiči a dílničky s budoucími prvňáčky se uskuteční, jakmile to bude možné; předpokládáme, že to bude přibližně v polovině června.