Najdete nás

ZŠ Purkrabka - privat

Třídní učitelka budoucí 1. třídy Radka Zavadilová se představuje

foto medailonek

Radko, na úvod prosím pár slov o tobě…..

Narodila jsem se a vyrůstala v Praze, kde žiji dosud. Rodiče mě od dětství vedli k zájmu o kulturu, přírodu a sport, jako většinu městských dětí. Chodila jsem cvičit do Sokola, zpívala jsem ve sboru. Každou volnou chvilku i celé léto jsem trávila u soutoku Sázavy a Vltavy, kde jsme měli chatu. Společně s vrstevníky jsme objevovali krásy přírody pod neviditelnou taktovkou Jaroslava Foglara. Jeho "Modrý život", který jsme každodenně plnili, mě naučil smyslu pro zodpovědnost, pravdomluvnost, spravedlnost a pomoc druhým. Z těchto základů se snažím čerpat dodnes a řídila jsem se jimi i při výchově své dcery a syna. Miluji hory a v průběhu svého života jsem se postupně věnovala mnoha zimním sportům. Vysokohorská turistika a via ferraty jsou mou láskou dosud.

Jaké jsou tvé pedagogické zkušenosti?

Vystudovala jsem obor speciální pedagogika (učitelství a vychovatelství) na Pedagogické fakultě UK v Praze. Rok jsem pracovala v Domě dětí a mládeže, poté jsem byla osm let na mateřské dovolené. Sedmnáct let jsem pak byla elementaristkou u dětí se zrakovým handicapem a učila jsem je od přípravné třídy až po pátou. Tato práce mě učila trpělivosti, vstřícnosti, individuálnímu přístupu a pochopení specifik jednotlivých dětí. Vytvářela jsem si takový pracovní systém, který vyhovoval všem dětem ve třídě. Postupně jsem objevovala práci ve skupinkách, učení v souvislostech, propojování mezi předmětových témat a vše jsem se snažila spojovat s tradicemi, které k nám během roku přicházely. Začala jsem se více zajímat o jiné alternativní přístupy k výuce, a tak jsem se dostala k různým kurzům a také k Tvořivé škole…

Jak jsi objevila Purkrabku?

O Purkrabce jsem se dozvěděla právě na školení Tvořivé školy, kde mě oslovila jedna z lektorek, která mi řekla, že tato škola hledá učitele a mé smýšlení se jí jeví jako odpovídající tomuto typu vzdělávání. To bylo v roce 2017. A tak jsem usoudila, že je čas na změnu a napsala jsem řediteli, tedy Martinovi, že bych se ráda přijela do Purkrabky podívat. Škola mě oslovila svojí otevřeností a zároveň rodinnou atmosférou, krásným prostředím, přátelským přijetím a malým, milým pracovním kolektivem. Převzala jsem tehdy v září druháky, nyní jsou to již velcí páťáci.

A1mini3A2mini

Co je pro tebe pro práci s dětmi důležité?

Hlavní pro mne je vytvořit takové prostředí, kde se děti budou cítit bezpečně. Nemám na mysli všeobjímající bezbřehé ochranářství. Děti zažívají ve škole spokojenost, radost z úspěchu, objevování, nadšení, ale také diskomfort a i ten by měl probíhat v bezpečném prostředí. Tak se jim nejlépe daří růst. Také spolupráce s rodinou je pro mne zásadní. Použiji-li přirovnání: “S pevnými základy z domova se s dětmi skvěle staví další patra domu“.

Které výukové metody používáš při osvojování čtení či matematického myšlení?

Během své letité pedagogické kariéry jsem zažila více metod. Při čtení to byla globální, genetická i analyticko-syntetická. Má zkušenost je taková, že nabídnu-li dítěti vhodně jakýkoliv způsob učení, proběhne vše bez větších problémů hladce. Matematika Hejného dává dětem výzvy, hledání a radost z vlastního objevování, čímž je jedinečná. Moje přítomnost u počátků čtení, psaní a počítání je pro mne i po 22 letech práce s dětmi dárkem největším.

B1mini2B2mini