Najdete nás

ZŠ Purkrabka - privat

Indiánské léto

v Purkrabce

Čtěte více...

Přejeme všem krásné prázdniny!

Máme volná místa pro děti ve 4. a 5. třídě

Školní rok 2020/2021

Čtěte více...

 1. O nás
 2. 2019/20
 3. Družina
 4. Kroužky
 5. Jídelna
 6. Jídelní lístek
 7. Podporují nás

Soukromá základní škola Purkrabka ve Škvorci

 Naše škola vznikla 1. září 2013 a poskytuje vzdělávání pro první stupeň základní školy. Najdete ji v krásných, zrekonstruovaných prostorách barokní budovy bývalého purkrabství v obci Škvorec na Praze východ.

 

Jsme menší venkovskou soukromou školou s rodinnou, přátelskou atmosférou a naší předností je:

 • důraz na všestranný rozvoj dítěte
 • lidsky i profesně kvalitní tým
 • partnerský a individuální přístup
 • menší kolektiv dětí
 • propojení rodiny a školy

 skola mala

Organizace školního roku 2020/2021

VÝUKA:

zahájení vyučování :  úterý 1. září 2020 v 9:00
ukončení 1. pololetí:   čtvrtek 28. ledna 2021
ukončení školního roku:  středa 30. června 2021

PRÁZDNINY:

podzimní:  čtvrtek a pátek 29. a 30. října 2020 (středa 28. října státní svátek)
vánoční:  23. prosince 2020 - 3. ledna 2021
pololetní:  pátek 29. ledna 2021
jarní:  8. - 14. března 2021 
velikonoční: 1. - 5. dubna 2021

DNY ŘEDITELSKÉHO VOLNA:

Upřesníme před začátkem školního roku.

KOMUNITNÍ AKCE A SLAVNOSTI:

michaelská slavnost:  úterý 29. září 2020
martinská slavnost:  středa 11. listopadu 2020 od 16:30
adventní spirála:  pátek 27. listopadu 2020 
vánoční jarmark:  sobota 12. prosince 2020

masopust: pondělí 15. února 2021
vynášení Morany:  středa 24. března 2021

velikonoční jarmark: ...
svatojánská slavnost: pátek 25. června 2021

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:

vždy první středa v měsíci od října do března: 7.10.2020, 4.11.2020, 2.12.2020, 6.1.2021, 3.2.2021, 3.3.2021

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK DO 1.ROČNÍKU:

středa 31. března 2021

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU pro školní rok 2021/2022:

čtvrtek 22. 4. a pátek 23. 4. 2021

VÝJEZDY

POBYTOVÝ KURZ PLAVÁNÍ 2., 3. a 4. třídy: 5. - 9. října 2020

ŠKOLA V PŘÍRODĚ (všechny třídy): 12. - 18. června 2021 (sobota - pátek)

 

 

 

družina

Většina dětí tráví v družině velkou část dne, a proto se jim snažíme nabídnout mnohostranné vyžití od relaxace přes pohyb po volnou hru či tvoření. Vedle družiny nabízíme specializované aktivity v zájmových kroužcích. V případě hezkého počasí tráví děti venku celé odpoledne včetně svačiny.

Ranní družina je otevřená před vyučováním od 7.30 do 8.15 hodin v místnosti družiny v novém křídle.

Odpolední družina končí provoz od pondělí do čtvrtka v 17.30 hodin, v pátek v 17.00 hodin.

Vybavte, prosím, děti vhodným oblečením na pobyt venku (pláštěnky) vč. vhodné obuvi (tenisky, holínky) a převlečením do místnosti, které mohou mít stále uložené ve svých šatních skříňkách.

Odhlášení pobytu ve družině
Při nahlášení nemoci u třídního učitele/ky je dítě automaticky odhlášeno ze školní družiny (obědy, prosím, odhlašujte zvlášť). Pokud dítě narychlo onemocní, oběd je možné po dohodě s paní Hanou Krobovou vyzvednout do vlastních nádob v čase výdeje oběda.

Vyzvedávání dětí z družiny
Z důvodu režimu družiny je vhodné vyzvedávat děti v čase do 13:45 nebo kdykoli po 15:15. (Po domluvě je možné vyzvednout děti též v jinou dobu.)
V čase možného pobytu venku je na hlavních dveřích nového křídla cedule s informací, kde se děti nachází (zahrada, veřejné hřiště, procházka v okolí školy).


 PŘEHLED KROUŽKŮ - 2. POLOLETÍ 2019/20

KROUŽEK  ČAS MÍSTNOST LEKTOR/KA    CENA Kč    

  POČET

  LEKCÍ

Hokus pokus I pondělí 13::30 - 14:15      1. třída Petra Štěpánková  1200 Kč 10
Hokus pokus II pondělí 14:45 - 15:30  1. třída Petra Štěpánková      1200 Kč 10
Taneční akademie pondělí 14:45 - 15:45  jídelna Lucie Kalová  950 Kč 12 
Street dance pondělí 16:00 - 17:00          jídelna Lucie Kalová  950 Kč 12 
Keramika I úterý 13:30 - 14:45  3. třída Katka Osinová  2000 Kč 14
Keramika II úterý 15:00 - 16:15  3. třída Katka Osinová  2000 Kč 14
Hudebně  dramatický kroužek úterý 15:00 - 16:00  jídelna Brigita Cmuntová  1400 Kč 14
Jóga (1. - 2. třída) středa 13:00 - 13:45 2. třída Lucie Vybíral Pastrňáková  1750 Kč 14
Jóga (3. - 5. třída) středa 14:00 - 15:00  5. třída Lucie Vybíral Pastrňáková  1750 Kč  14
Cvičení s prvky bojových  umění        středa 16:00 - 17:00  jídelna Mirek Roxer  800 Kč  10

 Vysvětlivky: SB - stará budouva (první fáze rekonstrukce), NB = nová budova (druhá fáze rekonstrukce)

PLATBA ZA KROUŽKY

SPLATNOST:  20.2. 2020,  č.ú. ZŠ Purkrabka: 2400493763/2010,  variabilní symbol: ČÍSLO SMLOUVY O VZDĚLÁNÍ

 

 

Škola je vybavená jídelnou s výdejnou. Kvalita podávaných pokrmů je pro nás velmi důležitá, proto nám obědy dodává MŠ Maitrea z nedalekých Sluštic. Obědy pro nás připravují ve vlastní kuchyni z kvalitních surovin a ve skladbě v souladu s trendy moderní a zdravé výživy.

Platba za obědy
Cena jednoho obědu je 35 Kč. Oběd není v ceně školného a hradí se zvlášť (cena je dotovaná). Měsíční záloha na stravování činí 680,- Kč měsíčně (září až červen) a dle odhlášek ji vyúčtováváme po skončení pololetí. Pozn.: Prosíme o nastavení trvalých příkazů za stravné pouze od září do června daného školního roku. Splatnost zálohy na obědy je do 15. dne aktuálního měsíce. (První záloha 15.9., poslední 15.6.) Účet školy č.: 2400493763/2010, v.s. = číslo smlouvy o vzdělání.

Odhlášky obědů
Odhlášení oběda je potřeba provést do 11:00 hod. předchozího dne, na pondělí do neděle 18:00 hod. Obědy se odhlašují prostřednictvím SMS na tel. 776 598 067 (Monika Košatková – výdej obědů). Pozn.: V době nepřítomnosti má žák nárok na dotovaný oběd pouze první den nepřítomnosti (dle zákona 395/91 Sb.). Na ostatní dny je nutné oběd odhlásit (nebo by cena oběda v těchto dnech nemohla být dotovaná).

29. června - 3. července 2020

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK

Polévka:
Rajská s kapáním (1, 3, 7, 12)
Hlavní jídlo:
Zeleninové rizoto, čerstvá zelenina, sirup (9, 12)

VYSVĚDČENÍ

PRÁZDNINY

PRÁZDNINY

PRÁZDNINY

Evropské strukturální a investiční fondy

Název projektu: ZŠ Purkrabka 22

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007572

Zahájení realizace projektu: 1.9.2017

Ukončení realizace projektu: 31.8.2019

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 317 926 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora a osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ.

Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta v ZŠ a osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzech zaměřených na čtenářskou a matematickou gramotnost.

Nastavené šablony:

Školní asistent – personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta základní škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání prostřednictvím kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářské gramotnosti.

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání prostřednictvím kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti matematické gramotnosti.


Sponzoři:

Nadace Vodafone Česká republika

Nadační fond avast

Eva Dvorakova

Evo, na úvod prosím pár slov o Tobě...

Mé dětství je zahrada se vzrostlými stromy místo prolézaček, rybníky jako koupaliště nebo kluziště, prázdniny v lesích na skautském táboře nebo babiččina půda vonící senem. Až díky studiu jsem se přesunula z rodného Posázaví do Prahy. Příroda je však pro mě stále ideálním místem pro odpočinek, relaxaci, doplnění energie a inspiraci. S rodinou v ní trávíme většinu svého volného času. Čeho se neumím vzdát? Pohybu. Kromě turistiky se s nadšením věnuji cyklistice, lyžování a volejbalu. Celým životem mě provází hudba. Začala jsem hrou na klavír, později přidala základy kytary. V současnosti se věnuji sborovému zpěvu.

Jaké jsou Tvé dosavadní pedagogické zkušenosti ?

Po absolvování Pedagogické fakulty UK oboru Učitelství pro 1. stupeň jsem působila šest let jako třídní učitelka a měla možnost pracovat s dětmi napříč všemi ročníky prvního stupně. Proběhla spousta pokusů, hledání, objevování a vyvracení nebo potvrzování teorií získaných studiem. Bavil mě ten dynamický a stále se vyvíjející proces. Byla jsem vnímána jako ta, která využívá metod alternativní pedagogiky. Nebyl to můj cíl. Chtěla jsem jen pracovat smysluplně a efektivně. Postupně jsem si uvědomila, že mé představy se shodují s alternativními přístupy, proto jsem se o ně začala více zajímat. Velkým zdrojem inspirace jsou mi také naše dvě děti, které mi otevírají další obzory ve vnímání jejich světa a učí mě trpělivosti. Dokazují, že všechno má svůj čas.

Které metody výuky jsou Ti blízké, co se týká například čtení a osvojování si matematického myšlení?

Ve výuce čtení upřednostňuji genetickou metodu, která je pro žáky motivující tím, že mohou brzy číst smysluplné texty. Varianty jednotlivých písmen jsou jim předkládány postupně v přirozené návaznosti.

Protože do světa matematiky a její didaktiky mě během studia uváděl pan profesor Hejný, velmi sympatizuji s jeho pojetím, které staví na zkoumání, vyvozování a objevování. Díky němu jsem si začala uvědomovat, jak důležité je poznávání na základě vlastní zkušenosti.

Čím Tě Purkrabka oslovila, že ses rozhodla spojit právě s ní svou další kariéru?

Purkrabka mě nadchla svou poklidnou a přátelskou atmosférou, partnerským přístupem k dětem i dospělým a velkou variabilitou a otevřeností v hledání různých možností v cestě za vzděláním.

Co je pro Tebe v učitelské práci důležité?

V práci s dětmi se mi velmi osvědčilo uplatňování komunikačních kruhů, kde se učíme schopnosti vzájemného naslouchání. Ráda zařazuji aktivity v týmech nesoutěžního charakteru, které učí děti spolupráci, toleranci, umění hledat kompromis a učit se navzájem. Každá aktivita by měla mít svůj smysl a návaznost na další práci. Dětem předkládám otázky a úlohy, jejichž řešení vede k samostatnému objevování zákonitostí a pravidel. Vlastní zkušenost je nezastupitelná. Věřím, že vzdělání nespočívá jen v osvojování nových poznatků, ale také v rozvoji osobnosti dítěte jako jedinečné bytosti, s vírou ve vlastní síly a respektem a úctou k ostatním lidem.

1. třída
1. třída
Jáchyma Gondáše
(2019 - 2024)
2. třída
2. třída
Petry Zvolské a Pavly Dobiášové
(2018 - 2023)
3. třída
3. třída
Dity Fryšové
(2017 - 2022)
4. třída
4. třída
Radky Zavadilové
(2016 - 2021)
5. třída
5. třída
Alžběty Hrnčířové
(2015 - 2020)