Najdete nás

ZŠ Purkrabka - privat

AKTUALIZOVÁNO - Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

  Vážení rodiče,

z důvodu opatření MŠMT k organizaci zápisů ze dne 18. 3. 2020 (Č.j.: MSMT-12639/2020-1) upravujeme organizaci zápisů a podmínky přijímání následovně:

 

AKTUÁLNĚ - INDIVIDUÁLNÍ PROHLÍDKY ŠKOLY

V pořadí druhý Den otevřených dveří, již bohužel z důvodu uzavření škol neproběhl. Očekáváme, že po uvolnění opatření kvůli karanténě na obyvatele ČR bude v dubnu dovolen volnější pohyb osob. Nabízíme vám proto možnost individuální prohlídky školy a schůzku s vedením. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat, určitě nějaký společný termín najdeme. 

Martin Šnajdr -  martin.snajdr@skolapurkrabka.cz, 725 110 264 
Vlaďka Burianová - vladimira.burianova@skolapurkrabka.cz, 777 352 303

 

PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU

Přihlášku dítěte k zápisu najdete v dokumentech ke stažení. Vyplnění a zaslání přihlášky je podmínkou pro zařazení do přijímacího řízení a slouží jako podklad pro pozvání k zápisu. Z důvodu aktuálního dění a změny v termínu zápisů, posouváme původní termín uzávěrky 31.3. Přihlášku je nutné podat nejpozději do pondělí 20. dubna 2020 (rozhodující je datum doručení), a to buď poštou na adresu ZŠ Purkrabka, Smiřických 2, 250 83 Škvorec; osobně do kanceláře nebo poštovní schránky ZŠ Purkrabka nebo na emailovou adresu ředitele školy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (naskenovanou přihlášku s podpisem). Pokud pošlete přihlášku emailem, je potřeba dodat originál nejpozději do dne konání pohovoru se zástupci školy. K přihlášce přiložte prosím fotografii rodiny.

 

VZDĚLÁVÁNÍ NA PĚT LET

  Vzhledem k velkému počtu zájemců, které z kapacitních důvodů nemůžeme k naší lítosti každoročně uspokojit, doporučujeme před podáním přihlášky zvážit, zda se koncepce, principy a přístupy naší školy shodují s vaším očekáváním, vašimi hodnotami a postoji ke vzdělávání a vedení dětí. Tvoříme koncepci a pracujeme s dětmi s ohledem na skutečnost, že 1. stupeň základní školy trvá pět let. Dítě v tomto období prochází zásadními vývojovými změnami. Je naším přirozeným očekáváním, že navazujeme spolupráci s rodinou na celých pět let. Je mnoho aspektů v pedagogické práci, které potřebují zrát, potřebují dostatečný čas a prostor. Náš základní postoj vychází z poznatku, že podstatné věci, jako jsou upevnění znalostí a dovedností, osvojení si zdravých postojů a návyků včetně sociálních a emocionálních, schopnost vyrovnávat se s výzvami a další, vyžadují někdy toleranci a trpělivé a dlouhodobé společné úsilí.

TŘÍDNÍ UČITELKA BUDOUCÍ 1. TŘÍDY

  V tuto chvíli máme již domluvenou spolupráci s paní učitelkou budoucích prvňáčků. Bohužel není možné uskutečnit plánovanou informační schůzku před zápisy spojenou se setkáním s novou paní učitelkou.  Nyní hledáme jiné možnosti, jak by se mohla paní učitelka zájemcům o vzdělávání v Purkrabce stručně představit.   

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

  Zápisy musí být dle opatření MŠMT zorganizovány bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

  Zápisy s dětmi pro školní rok 2020/2021 proto proběhnou ve formě video hovoru pedagoga s dítětem. Součástí zápisu jsou individuální rozhovory rodičů se zástupci školy o vzájemných očekáváních a představách ohledně vzdělávání dítěte na prvním stupni základní školy Purkrabka. Dle aktuální situace budou pohovory s rodiči probíhat buď osobně ve škole nebo ve formě video hovorů.  Z organizačních důvodů tedy posouváme původně plánovaný termín zápisů (16. a 17. dubna) a video hovory s dětmi i rozhovory s rodičibudou probíhat v pracovní dny od 23. do 30. dubna. Konkrétní den a čas domluvíme s rodiči nejpozději 22. dubna.

  Jako podklad pro (video)rozhovor s rodiči bude sloužit dotazník, který zašleme emailem rodičům k vyplnění nejpozději 20. dubna.

 Na rozhovor s sebou prosím vezměte (uskuteční-li se ve škole):

• originál přihlášky, pokud jste zaslali pouze kopii emailem
• rodný list dítěte
• občanský průkaz zákonného zástupce


KE KRITÉRIÍM PŘIJÍMÁNÍ

  Při rozhodování o zařazení dítěte do ZŠ Purkrabka vycházíme ze souhrnu kritérií, jejichž cílem je vytvoření vyvážené a harmonické skupiny dětí. Za účelem vytvoření takové skupiny přiměřeně přihlížíme zejména k věku a školní zralosti dítěte, dále k tomu, zda má dítě sourozence v Purkrabce a v neposlední řadě je pro nás například důležité, jaká očekávání mají rodiče od vzdělávání v ZŠ Purkrabka.

VÝSLEDKY ZÁPISU

  Výsledky zveřejníme na webových stránkách školy nejpozději 12. 5. 2020. Nepřijaté uchazeče budeme informovat písemně doporučeným dopisem, který bude odeslán nejpozději 19. 5. 2020.

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ

  Konečným krokem celého procesu u přijatých dětí je podepsání smlouvy o poskytování vzdělávání. Termíny podepsání smlouvy budou dohodnuty individuálně.