Najdete nás

ZŠ Purkrabka - privat

Přijímání dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se pro zájemce o naší školu budou konat od října 2020 vždy první středu v měsíci od 9 hod (viz aktuality). Uvidíte, jak ve škole žijeme a pracujeme. Dozvíte se mimo jiné, co a proč je pro nás důležité. Rádi zodpovíme Vaše dotazy.

 

PŘIHLÁŠKA 

Je nám líto, že nejsme schopni uspokojit všechny zájemce o vzdělávání v naší škole. Poptávka každoročně mírně převyšuje naše kapacitní možnosti. Před podáním přihlášky proto doporučujeme seznámit se s reálným životem školy, s pedagogy a vedením školy, kteří školu společně tvoří. Doporučujeme zvážit, jak hodnoty a očekávání ve výchově a vzdělávání Vaší rodiny rezonují s naším pojetím v Purkrabce.

Pokud se domníváte, že Purkrabka je pro Vaše dítě a Vaši rodinu tou správnou volbou, vyplňte prosím přihlášku k zápisu (viz dokumenty ke stažení) a zašlete ji poštou (ZŠ Purkrabka, Smiřických 2, 250 83 Škvorec) nebo na emailovou adresu ředitele školy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (naskenovanou přihlášku s podpisem). Přiložte prosím ideálně fotografii celé rodiny.

Uzávěrka pro přijímání přihlášek do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 je 31. 3. 2021. (Rohodující je datum doručení.)

 

DOTAZNÍK PRO RODIČE

Před zápisy zašleme rodičům přihlášených dětí dotazník, který slouží jako podklad pro osobní pohovor. Otázky v dotazníku zjišťují motivaci rodičů pro umístění dítěte do ZŠ Purkrabka, priority a hodnoty rodiny v oblasti vzdělávání a výchovy, zkušenosti s předškolním vzděláváním, pohled rodičů na školní zralost dítěte apod.

 

ZÁPISY

Standardní termíny zápisů jsou čtvrtek odpoledne 22.4., a pátek 23.4. po celý den. (Náhradní termín: úterý 27.4, odpoledne.) Pro domluvení konkrétního termínu Vás budeme kontaktovat nejpozději v úterý 20. 4.

Celková připravenost dětí na školní docházku je důležitá především pro samotné děti; je podmínkou zdárného učení a rozvoje. Posuzování zralosti proto věnujeme velkou pozornost. Zápisy probíhají asi hodinu ve skupině 5-6 dětí formou hry zarámované do pohádkového příběhu, kdy se jeden pedagog věnuje nejvýše dvěma dětem. Posuzování je komplexní a týká se všech stránek osobnosti, vedle intelektuální, motorické a tělesné zralosti je neméně důležitá také zralost sociální a emocionální.

Na zápis není třeba děti zvlášť připravovat. Radostné a přirozeně podnětné prostředí rodiny a školky, které vede dítě laskavě a hravě v atmosféře přijetí k samostatnosti a k základním dovednostem předškoláka, je nejlepší "přípravkou" na školu.

 

POHOVORY S RODIČI

Paralelně k zápisům dětí probíhají pohovory rodičů se zástupci školy. Tématem hovorů je ujasňování si vzájemných očekávání, jaké mají rodiče od školy a škola od rodičů pro uvažovaných pět let spolupráce rodiny a školy. Jako podklad může sloužit předem vyplněný dotazník.

 

K zápisům potřebujeme:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • originál přihlášky, pokud jste přihlášku posílali emailem
  • přezůvky pro děti

 

KE KRITÉRIÍM PŘIJÍMÁNÍ

Při rozhodování o přijetí přihlížíme zejména k věku a školní zralosti dítěte, zda má dítě ve škole sourozence a dále k tomu, jaká očekávání mají rodiče dítěte od vzdělávání v ZŠ Purkrabka. Kritéria posuzujeme souhrnně s ohledem na kapacitní možnosti školy a s ohledem na vytvoření vyvážené a harmonické skupiny 14-16 dětí.

Kritériem není místo bydliště ani termín odevzdání přihlášky.

 

VÝSLEDKY ZÁPISU

Výsledky přijímacího řízení budou známy nejpozději 10. 5. 2021 a zveřejněny na našem webu (zveřejněna budou při zápisu přiřazená čísla přijatých uchazečů). Nepřijaté uchazeče budeme informovat dopisem, který bude odeslán nejpozději 21. 5. 2021.

 

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLNÉ

Konečným krokem celého procesu u přijatých dětí je podepsání Smlouvy o poskytování vzdělávání. Termíny podepsání Smlouvy budou dohodnuty individuálně. Celkové poplatky za vzdělávání podle Smlouvy, tj. roční školné garantující místo ve škole a pomůckovné, činí pro školní rok 2019/2020 73.800,- Kč pro 1. dítě z rodiny v Purkrabce. Pro sourozence činí roční školné 65.400,- Kč. Školné je možné hradit ve splátkách.

 

SEZNAMOVACÍ DÍLNY PRO TŘÍDU BUDOUCÍCH PRVŇÁKŮ

Dílničky s budoucími prvňáčky se uskuteční v červnu.. Termín upřesníme po uzavřenení zápisů.