Najdete nás

ZŠ Purkrabka - privat

Stanovisko ke sníženým výdajům na školství a ke stávce

Vážení rodiče,

jak už jsem vás informovala ve stručné zprávě, v Purkrabce se v pondělí stávkovat nebude. Náš nesouhlas se škrty v rozpočtu školství vyjadřujeme tímto stanoviskem.

Školství jako celek
I když je dnešní ekonomická situace složitá a jedním z cílů současné vlády je snižování státního dluhu, chápeme, že potřeba (zejména) veřejných škol radikálně upozornit na rizika, spojená se snížením výdajů ve školství pro rok 2024, je veliká. Stav a vývoj českého školství nám není lhostejný a fakt, že kapitoly školství se rozpočtové škrty dotkly nejvíce, nelze považovat za dobrý signál. Tento krok se jen těžko slučuje s žádoucí rostoucí kvalitou vzdělávání (viz dokument MŠMT z roku 2020 Strategie 2030+) a s pojetím výdajů na školství jako investicí do mladé generace a dlouhodobé dobré perspektivy obyvatel ČR.
 
Purkrabka
Jsme soukromá škola zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení, tzn. subjekt také financovaný z velké části státem, avšak jiným způsobem než veřejné školy (momentálně dotace pokrývají 65% rozpočtu, zbytek rozpočtu zajišťuje školné). Financování soukromých škol není předmětem stávky, a proto stávkovat nebudeme. 

Vážíme si toho, že vzdělávání vašich dětí je pro vás důležité a za jeho kvalitu jste ochotni platit.  Díky státu škola ufinancuje převážnou část mzdových nákladů. Díky školnému můžeme zajišťovat kvalitnější vzdělávání pro vaše děti, než je běžné ve veřejných školách - například máme menší počet dětí ve třídách (a ještě je můžeme půlit), můžeme se dále rozvíjet a vzdělávat, díky pomůckovnému můžeme nakupovat kvalitní výukové pomůcky a učebnice...Za to, že jste převzali zodpovědnost za kvalitu vzdělávání vašich dětí, vám patří náš dík.

Petice k podpisu
Pokud vám také záleží na tom, aby se do vzdělávání v ČR investovalo v souladu s představou o jeho kvalitě, nabízíme k podpisu petici k  Otevřenému dopisu  profesní organizace Učitelská platforma.  
 
Za tým školy,
 
Vladimíra Burianová
ředitelka